Služovice - architektonická studie

Expozice místa bývalé protiletecké obrany obce Služovice

Co řeší architektonická studie?


Vážení občané obce Služovice, těší nás, že se s vámi můžeme setkávat nad zpracováním architektonická studie Expozice místa bývalé protiletecké obrany obce Služovice.
Půjde o zpracování architektonické studie pro území bývalého vojenského prostoru. Jedná o místo bývalé protiletecké obrany, které projde konverzí a stane se turistickým cílem širokého okolí. Vznikne zde muzeum letecké techniky s venkovní i vnitřní expozicí. Obec předpokládá zpracování historické stopy místa a zhodnocení stavu stávajících objektů s výsledkem vyhodnocení možnosti zachování a využití pro expozici, zázemí pro turisty (obchůdek, občerstvení, posezení atd.). Studie bude definovat nový přístup pojímání celého areálu s cílem nabídnout unikátní náplň aktivit pro návštěvníky. Řešení bude vypracováno včetně řešení podoby a umístění mobiliáře, dopravy v klidu (parkování), zeleně (obnovy, popřípadě nové výsadby), veřejného osvětlení. Návrh muzea bude řešit také formu a vzhled samotné expozice (venkovní i vnitřní).
V rámci úprav bude místo řešeno s ohledem na využívání místních obyvatel k procházkám a rekreačním účelům.
Návrh bude řešit realizaci po etapách tak, aby mohla obec sama jednotlivé akce financovat.
Architektonická studie bude vypracována tak, aby mohla sloužit jako podklad pro navazující projektové fáze.
Součástí prací bude jednoduchý participační proces setkání s konkrétními obyvateli a vypracování kvalitativního průzkumu kvality života mezi obyvateli (anketa), který bude hlavně zaměřen na vztah místních obyvatel k řešenému místu, jejich představu využití v rámci muzea, hledání podkladů (fotografie, informace) týkající se historie místa.

Postup práce


1. Anketa
s obyvateli

2. Terénní průzkum
a rozhovory

3. Zpracování
architektonické studie

4. Prezentace
architektonické studie

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: